Terug naar home

Privacy Statement

LAATSTE UPDATE: 6 FEBRUARI 2023

HuisartsDichtbij is een gezondheidsplatform dat is ontwikkeld door Arts en Zorg (Health Angels B.V.), statutair gevestigd te Hilversum en kantoorhoudende aan Herculesplein 28 (3584 AA) in Utrecht. HuisartsDichtbij maakt onderdeel uit van de dienstverlening van aangesloten (zorg)aanbieders. Als online platform hebben wij te maken met persoonsgegevens. Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van jouw privacy van essentieel belang is.

Jij moet erop kunnen vertrouwen dat wij jouw persoonsgegevens op een correcte wijze en volgens geldende wetgeving verwerken. Om inzichtelijk te maken hoe wij dat doen, hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. Als je vragen hebt over deze privacyverklaring of hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens bij HuisartsDichtbij, dan kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via de contactgegevens in het onderdeel ‘Functionaris voor gegevensbescherming’.


1. Jouw gegevens

Welke persoonsgegevens in HuisartsDichtbij worden bewaard, is afhankelijk van de manier waarop je van HuisartsDichtbij gebruikmaakt. In zijn algemeenheid kunnen de volgende categorieën van persoonsgegevens in HuisartsDichtbij worden verwerkt:

 • Contactgegevens
 • Persoonlijke gegevens
 • Identificatiegegevens
 • Medische gegevens
 • Gegevens die worden verstrekt als je contact met ons opneemt of een klacht indient.

Wij verwerken jouw gegevens volgens de wet. De belangrijkste wetten op dit gebied zijn de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) en de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Het voldoen aan deze wetten betekent dat wij jouw gegevens alleen verwerken als we hiervoor een wettelijke grondslag hebben en voor specifiek bepaalde doelen. We waarborgen hierbij de vertrouwelijkheid van jouw gegevens.


2. Wat zijn de plichten van HuisartsDichtbij?

HuisartsDichtbij is volgens de AVG de Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de digitale patiëntomgeving van HuisartsDichtbij. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet HuisartsDichtbij als volgt:

 • Jouw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld. Deze doeleinden worden stuk voor stuk beschreven in hoofdstuk 3 van deze privacyverklaring: ‘Wanneer en voor welke doeleinden verzamelen wij jouw gegevens?’.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden. Wanneer er sprake is van een voornemen om gegevens voor een ander doel te gebruiken, word je voorafgaand geïnformeerd en om toestemming gevraagd, tenzij op ons een wettelijke verplichting rust om je persoonsgegevens voor deze andere doelen te delen of de verwerking verenigbaar is met het oorspronkelijke doel.
 • De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op grond van een van de grondslagen zoals omschreven in de AVG. Verwerkingen binnen HuisartsDichtbij vinden plaats binnen de grondslagen toestemming, het nakomen van een wettelijke verplichting, ons gerechtvaardigd belang en (indien jij patiënt bent bij een van de aangesloten gezondheidscentra) ter uitvoering van de geneeskundige behandelingsovereenkomst. Indien een verwerking plaatsvindt op basis van een door jou gegeven toestemming, kan jij deze toestemming altijd weer intrekken.
 • Alle medewerkers binnen HuisartsDichtbij hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met jouw persoonsgegevens.
 • Jouw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

3. Wanneer en voor welke doeleinden verzamelen wij jouw gegevens?

We lichten in de paragrafen hieronder verder toe voor welke doeleinden wij jouw gegevens verzamelen. Hierbij maken we onderscheid tussen de verschillende doeleinden (en de daarbij horende diensten) van ons online platform.

Aanvullend kunnen wij gegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 • Afhandeling van contact en/of klachten.
 • Om te voldoen aan wet- en regelgeving of rechterlijke bevelen c.q. uitspraken.
 • In het kader van een geschil, rechtsvordering en/of juridische procedure.
 • Voor kwaliteitsdoeleinden en verbetering van (de diensten van) HuisartsDichtbij.

3.1 Gebruik van de patiëntdiensten van HuisartsDichtbij als patiënt van een aangesloten huisartsenpraktijk

Zodra jij als patiënt hebt ingelogd op HuisartsDichtbij, worden de volgende gegevens overgenomen uit het Huisartsen Informatie Systeem Promedico-ASP: geslacht, geboortedatum en e-mailadres. Zodra je bent ingelogd wordt eenmalig je mobiele telefoonnummer en e-mailadres uitgevraagd om je profiel aan te vullen. Je bent niet verplicht om deze gegevens door te geven. De hiervoor genoemde gegevens blijven bewaard in HuisartsDichtbij totdat jouw account verwijderd wordt*.

*Je kunt contact opnemen met HuisartsDichtbij om je account te laten verwijderen.

Wij verwerken je gegevens op het moment dat je gebruik maakt van onze medische dienstverlening. Voor meer informatie hierover kan je terecht bij de privacyverklaring van jouw gezondheidscentrum of huisartsenpraktijk. Via HuisartsDichtbij kan je als patiënt gebruikmaken van verschillende diensten. Niet iedere huisartsenpraktijk biedt alle diensten van HuisartsDichtbij aan. Vraag bij je eigen praktijk of gezondheidscentrum na welke diensten zij via HuisartsDichtbij aanbieden:

Chat

Via de chat kan je live vragen stellen over jouw gezondheid. De chat wordt bemand door gediplomeerde zorgverleners , die werkzaam zijn bij jouw praktijk of bij het Medisch Contact Centrum (MCC) van Arts en Zorg. Dit houdt in dat, wanneer je een chat start op de website van je praktijk of via HuisartsDichtbij, je vraag niet per definitie door een zorgverlener van je eigen praktijk wordt behandeld. De zorgverlener heeft wel inzage in jouw dossier om je goed te kunnen helpen, maar zal dit pas mogen raadplegen op het moment dat je via DigiD je toestemming hiervoor verleent.

Alle chatgesprekken worden bewaard in HuisartsDichtbij totdat je ons vraagt deze gesprekken, of je volledige account, te verwijderen. Hiervoor kun je contact opnemen met HuisartsDichtbij.

Video-afspraak met jouw praktijk

Via HuisartsDichtbij kun je een video-afspraak inplannen met jouw zorgverlener. Voor video-afspraken gebruiken wij de software van Vonage. Vonage is een verwerker van Arts en Zorg en verwerkt jouw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoer van de video-afspraak. Voor het inplannen van een video-afspraak dien je jezelf te identificeren met behulp van DigiD. Je geeft daarmee ook toestemming aan de huisarts die de video-afspraak voert om jouw persoonlijke medische dossier in te zien en bij te werken tijdens de video-afspraak.

Als je een video-afspraak hebt gemaakt in HuisartsDichtbij, worden de volgende gegevens verwerkt in HuisartsDichtbij:

 • Jouw naam.
 • Praktijk van afspraak.
 • E-mailadres voor een bevestigingsmail met video URL.
 • Tijdstip van de afspraak.

Deze gegevens blijven bewaard in HuisartsDichtbij totdat je ons vraagt je gegevens of account te verwijderen. Hiervoor kun je contact opnemen met HuisartsDichtbij.

Het kan ook voorkomen dat jouw zorgverlener je per e-mail uitnodigt voor een ad hoc video-afspraak. Voorafgaand aan deze ad hoc video-afspraken hoef je jezelf niet te identificeren met behulp van DigiD. Ook voor deze afspraken worden bovenstaande gegevens verwerkt in HuisartsDichtbij. Zet jouw zorgverlener de ad hoc video-afspraak op afgehandeld, dan wordt jouw naam meteen verwijderd uit HuisartsDichtbij, waardoor enkel niet-identificeerbare gegevens bewaard blijven.

Fysieke en telefonische afspraken met jouw praktijk

Via HuisartsDichtbij kan je afspraken inplannen met jouw praktijk. Nadat je een fysieke of telefonische afspraak hebt gemaakt in HuisartsDichtbij, worden de volgende gegevens opgeslagen in HuisartsDichtbij:

 • Jouw naam.
 • Praktijk van afspraak.
 • E-mailadres voor een bevestigingsmail.
 • Telefoonnummer voor een telefonische afspraak.

Deze gegevens blijven bewaard in HuisartsDichtbij totdat je ons vraagt je gegevens of account te verwijderen. Hiervoor kun je contact opnemen met HuisartsDichtbij.

Consult bij het Medisch Contact Centrum

Als patiënt van de praktijk DocLine kan je via HuisartsDichtbij een video-afspraak of telefonisch consult inplannen met een huisarts van ons Medisch Contact Centrum. Voor het inplannen van een video-afspraak dien je jezelf te identificeren met behulp van DigiD. Je geeft daarmee ook toestemming aan de huisarts die de video-afspraak voert om jouw persoonlijke medische dossier in te zien en bij te werken tijdens de video-afspraak.

eConsult

Voor het stellen van een vraag via het eConsult verwerken wij de volgende gegevens:

 • Praktijk van het e-consult.
 • Jouw e-mailadres voor een notificatie van de reactie van de zorgverlener.

Deze gegevens blijven bewaard in HuisartsDichtbij totdat je ons vraagt je gegevens of account te verwijderen. Hiervoor kun je contact opnemen met HuisartsDichtbij.

Herhaalmedicatie

Voor het aanvragen van herhaalmedicatie verwerken wij de volgende gegevens:

 • Jouw huisartsenpraktijk.
 • Jouw receptinformatie.

Informatie over jouw recept wordt alleen opgeslagen in het medisch dossier bij jouw huisarts en wordt niet bewaard in HuisartsDichtbij. Gegevens over jouw huisartsenpraktijk blijven bewaard in HuisartsDichtbij totdat jouw account verwijderd wordt*.

*Je kunt contact opnemen met HuisartsDichtbij om je account te laten verwijderen.

Klachtenchecker

Indien je gebruikmaakt van de klachtenchecker op HuisartsDichtbij, verzamelen wij de volgende gegevens:

 • Jouw geslacht en leeftijd.
 • De antwoorden die je geeft op gezondheidsvragen.
 • Het resultaat van de klachtenchecker. Dit bevat:
  • Een advies in type kanaal en eventueel zorgverlener.
  • Een of meerdere klachten met onderbouwing (de onderbouwing bestaat uit welke klachten/antwoorden van jou voor deze diagnose spreken en welke niet).

Deze gegevens gebruiken we om achteraf te controleren of de adviezen juist waren en zo de klachtenchecker te verbeteren.

We delen de uitkomsten van de klachtenchecker met jouw huisartsenpraktijk en met een onafhankelijke huisarts van Arts en Zorg die de uitkomsten van jouw klachtenchecker – voor onderzoeksdoeleinden – aanvullend beoordeelt. We delen de volgende informatie:

 • Naam.
 • Geboortedatum.
 • Geslacht.
 • Op basis van de klachtenchecker; de mogelijke klacht(en) met onderbouwing.
 • De antwoorden die je hebt gegeven op de gezondheidsvragen.

Deze informatie is voor de praktijk alleen te zien via een beveiligde zorgverlenersomgeving. Deze gegevens delen we met de praktijk, met als reden:

 • Bij zelfzorgadvies: om te controleren of je niet toch een zorgverlener moet spreken met deze klachten. Als dat het geval is, zal de praktijk contact met je opnemen via telefoon, e-mail of HuisartsDichtbij.
 • Bij advies voor een reguliere afspraak: om te bepalen of de afspraak bij de juiste zorgverlener is en met de juiste urgentie. Ook worden deze gegevens door de zorgverlener gebruikt ter voorbereiding van de afspraak.
 • Bij advies voor een afspraak met spoed of binnen 24 uur: om te controleren of de afspraak de juiste urgentie heeft. De doktersassistent bekijkt deze gegevens alleen wanneer je zelf contact opneemt met de praktijk en aangeeft dat je de klachtenchecker hebt ingevuld.

Na beoordeling – door de doktersassistent – en na een eventuele afspraak, worden deze gegevens maximaal 90 dagen bewaard in het zorgverlenersportaal om een beoordeling te laten doen door de onafhankelijke huisarts (in het kader van onderzoek). Na deze 90 dagen blijven de gegevens wel in de database van HuisartsDichtbij bewaard totdat je ons vraagt je gegevens of account te verwijderen. Hiervoor kun je contact opnemen met HuisartsDichtbij.

Alleen als je inlogt bij HuisartsDichtbij met jouw DigiD, tonen we jou je laatst ingevulde klachtenchecker. Start je een nieuwe klachtenchecker? Dan zijn eerdere klachtenchecker-resultaten ook niet meer zichtbaar voor jou.

Geanonimiseerde klinische gegevens

We gebruiken geanonimiseerde klinische gegevens voor onderzoeksdoeleinden met het Leiden Universitair Medisch Centrum en delen geanonimiseerde klinische gegevens met de leverancier van de gebruikte tool. Deze gegevens zijn niet aan jou als patiënt of persoon gekoppeld en zijn ook niet terug te herleiden naar jou. De gegevens worden binnen de Europese Economische Ruimte verwerkt.


3.2 E-mail doeleinden

Wij maken gebruik van Sendgrid om te communiceren of gegevens te verzamelen. We gebruiken dit bijvoorbeeld om je te herinneren aan afspraken, maar ook om je een bevestiging te sturen van een gemaakte afspraak of een afgenomen dienst. Deze servicemails zijn essentieel voor een goede dienstverlening. Het is daarom alleen mogelijk om gebruik te maken van HuisartsDichtbij als je HuisartsDichtbij toestemming geeft voor het versturen van deze servicemails.

Door in te loggen met DigiD geef je toestemming aan HuisartsDichtbij om jouw e-mailadres over te nemen uit het Huisartsen Informatie Systeem en servicemails naar dat e-mailadres te sturen.

Gebruikerspanel

Indien je jouw contactgegevens aan ons hebt doorgegeven met als doel deelname aan onderzoeken, bijvoorbeeld via het formulier ‘Meedenken met HuisartsDichtbij’, ontvang je incidenteel een uitnodiging om deel te nemen aan een gebruikersonderzoek of vragenlijst. Deelname hieraan is altijd vrijwillig. Wanneer je niet langer onderdeel van ons gebruikerspanel wilt zijn (en dit soort uitnodigingen wilt ontvangen), kun je je afmelden door een e-mail te sturen naar info@huisartsdichtbij.nl.

Zivver: digitale uitwisseling van gegevens

Om jouw gegevens en privacy te beschermen maken we gebruik van Zivver voor digitale uitwisseling van gegevens. Zivver versleutelt informatie, waardoor e-mails veilig verzonden kunnen worden. De uitwisseling van gegevens vindt alleen plaats als dit noodzakelijk is voor het verlenen van de HuisartsDichtbij diensten.


3.3 Cookie Statement

Wat doen cookies?

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die een webpaginaserver, bij bezoek aan een webpagina, op jouw computer of ander elektronische apparaat (hierna “device”) plaatst. Doordat een cookie op je device wordt geplaatst, kan de webpaginaserver jouw device herkennen. Een cookie kan geen programma's starten of virussen verspreiden.

Cookies hebben een bepaalde geldigheidsduur vanaf het moment dat ze op je device worden geplaatst. Nadat de geldigheidsduur verstrijkt, wordt de cookie verwijderd door de browser. Voor sommige cookies is de duur van de browsersessie de geldigheidsduur, maar er zijn ook cookies die langer geldig blijven zodat ze ook bij een volgend bezoek aan de website kunnen worden uitgelezen.

Cookies op HuisartsDichtbij

Wij maken op huisartsdichtbij.gezond.nl gebruik van cookies. Op onze website worden cookies gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Functionele en technische cookies: Functionele en technische cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Ze maken basisfuncties van een website, zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk. Op deze manier zorgen de functionele cookies er onder andere voor dat je op onze website kunt inloggen, dat je taalvoorkeur wordt onthouden, dat je browserinstellingen worden uitgelezen of dat je een formulier in kunt vullen. Zonder deze cookies kan de website niet goed functioneren.
 • Analytische cookies: Wij maken gebruik van analytische cookies om inzichten te verkrijgen in het gebruik van onze website. Deze inzichten worden vervolgens samengevoegd en verwerkt in statistische analyses. De informatie die hierbij wordt verkregen, is anoniem en niet te herleiden tot een bepaald individu. We gebruiken analytische cookies onder andere voor het bijhouden van het aantal bezoekers en het aantal terugkerende bezoekers op onze website.

Microsoft Application Insights

We gebruiken Application Insights van Microsoft om de statistieken van het gebruik van huisartsdichtbij.gezond.nl bij te houden. De cookies die met behulp van Application Insights worden geplaatst zijn ai_session en ai_user.

In- en uitschakelen van cookies

De cookies worden geplaatst op elk device waarmee je gebruikmaakt van HuisartsDichtbij (huisartsdichtbij.gezond.nl). Wil je geen cookies via HuisartsDichtbij (meer) ontvangen, dan moet je per device je browserinstellingen aanpassen. Via de instellingen van de internetbrowser kun je cookies weigeren en eventueel al geplaatste cookies verwijderen. Er zijn diverse soorten internetbrowsers (bijv. Internet Explorer, Firefox, Chrome en Safari) en de wijze van instellen varieert. Raadpleeg daarom de help-functie van je internetbrowser om jouw cookie-instellingen aan te passen.

Houd er rekening mee dat het aanpassen van jouw instellingen effect kan hebben op alle sites die je bezoekt. Dit kan bijvoorbeeld je mogelijkheden beperken om HuisartsDichtbij of onderdelen van onze dienst te gebruiken.


4. Beveiligingsmaatregelen

Wij hebben uitgebreide organisatorische en technische beveiligingsmaatregelingen getroffen om jouw gegevens te beschermen. HuisartsDichtbij wordt jaarlijks ge-audit en werkt met gecertificeerde ICT-dienstverleners. Soms geven wij aan derden de opdracht om voor ons jouw persoonsgegevens te verwerken voor de hierboven genoemde doeleinden. Jouw gegevens blijven uiteraard geheel vertrouwelijk. Wij leggen altijd contractueel vast dat zo'n derde organisatorische en passende technische en beveiligingsmaatregelen neemt en jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden verwerkt.


5. Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang dat noodzakelijk is voor de doeleinden die we in deze privacyverklaring hebben opgesomd. Daarna worden jouw persoonsgegevens verwijderd of volledig geanonimiseerd, zodat het niet langer mogelijk is om jou te identificeren. Voor vragen hierover kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via de contactgegevens in het onderdeel ‘Functionaris voor gegevensbescherming’.


6. Jouw rechten

Jij hebt rechten ten aanzien van jouw gegevens:

 • Recht op inzage in en een kopie van jouw gegevens
 • Recht van (feitelijke) correctie van of aanvulling op jouw gegevens
 • Recht op verwijdering van jouw gegevens en het ‘recht om vergeten te worden’
 • Recht op overdraagbaarheid van jouw gegevens (dataportabiliteit)
 • Recht op beperking van de gegevensverwerking
 • Recht op bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens

Deze rechten zijn niet absoluut. Dat betekent dat wij per geval moeten beoordelen of wij hier gehoor aan kunnen geven. Indien je gebruik wenst te maken van jouw rechten, dan kun je dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken aan HuisartsDichtbij. Hierbij kunnen jouw belangen ook worden behartigd door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde of jouw curator of mentor).


7. Functionaris Gegevensbescherming

Wij hebben een functionaris gegevensbescherming. Je kunt contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming via e-mail: fg@artsenzorg.nl of telefoonnummer: 070 - 711 24 21.


8. Informatie

Aanvullende informatie over jouw privacy of wetgeving vind je op de volgende websites:

Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer je vermoedt dat jouw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met privacywetgeving. Wij verwijzen je hiervoor naar de site van de Autoriteit Persoonsgegevens . We raden je aan om eerst contact met ons op te nemen of te zien of we je kunnen helpen bij de afhandeling van je vraag of klacht. Dat kan via de in deze privacyverklaring opgenomen contactgegevens of door direct contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.


9. Wijziging van het Privacy Statement

Deze privacyverklaring kan worden geüpdatet door HuisartsDichtbij. Daarom is het verstandig om de privacyverklaring regelmatig te lezen. Op onze website kun je altijd de actuele privacyverklaring vinden, inclusief de datum waarop de privacyverklaring is geüpdatet.

HuisartsDichtbij maakt gebruik van functionele cookies en analytische cookies om de website goed te laten functioneren en te verbeteren. Lees meer in ons privacystatement...